Szwajcaria

Szwajcaria

Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski na terytorium SZWAJCARII, muszą spełniać następujące wymagania:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

- czytelnego tatuażu, lub

- mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować odpowiednim czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki. Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE

z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba

odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o zaszczepieniu zwierzęcia w roku poprzednim, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, zawierający następujące informacje: dane właściciela zwierzęcia, opis zwierzęcia, numer microchipu (lub tatuażu), data szczepienia przeciwko wściekliźnie, termin ważności szczepienia, nazwa szczepionki, nazwa producenta szczepionki i numer serii oraz odręczny podpis lekarza weterynarii.

Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby

Lekarsko-Weterynaryjnej pod adresem www.vetpol.org.pl 

Uwaga !!!

Przywóz zwierząt młodszych niż trzymiesięczne i niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, jest dozwolony, jeśli zwierzęciu towarzyszy matka, od której jest zależne lub jeżeli zostało wystawione zaświadczenie przez upoważnionego lekarza weterynarii, że zwierzę

pozostawało w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami, mogącymi być źródłem zakażenia.Szczenięta młodsze niż 56-dniowe mogą być przewożone na terytorium Szwajcarii tylko w przypadkach, gdy towarzyszy im matka lub są pod opieką weterynaryjną.

Istnieje zakaz wprowadzania psów na terytorium Szwajcarii

z kopiowanymi uszami i/lub ogonami!!!

W niektórych przypadkach urząd celny zezwala na wwóz do Szwajcarii psów towarzyszących właścicielom w podróży na krótki okres czasu.

wróć

 

Gabinet weterynaryjny lek.wet. Agnieszka i Radosław Sierpień
ul. Szewska 12, 87-100 Toruń - Starówka
tel. gab. 56 621 05 91 tel.kom.  784 482 871
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ​

projekt www.pollyart.pl